De zomervakantie is in aantocht. Deadlines komen dichterbij. Merkt u dat u regelmatig ongepast lacht, stottert, snel nerveus bent of heeft u een onrustige en/of verwarde manier van denken? Vindt u het moeilijk de waarheid van een leugen te onderscheiden of durft u minder goed op uw eigen oordeel te vertrouwen? Heeft u mogelijke lichamelijke klachten als gehoorproblemen (tinitus), duizeligheid, pijn in de schouders en/of boventanden? Bent u snel moe?

Wist u dat deze klachten mede veroorzaakt kunnen worden door de overgang van de seizoenen? 

Juist daarom wil ik u nu graag uitnodigen voor een zomerbehandeling, waarin uw blokkades worden opgeheven of voorkomen. De behandeling heeft bovendien een zeer ontspannende werking, werkt preventief en is geschikt voor jong en oud.