Een meridiaan is een energiebaan die een verticaal verloop heeft vanaf het hoofd of aangezicht naar de uiteinden en de voetzool óf omgekeerd. Zij bevinden zich in elk menselijk lichaam. De Oosterse Geneeskunde werkt al duizenden jaren met dit systeem, waarbij de meridianen worden gekoppeld aan organen. De Westerse geneeskunde laat steeds meer diagnostiek en behandelmethoden van de Oosterse Geneeskunde toe.