Tijdens het eerste consult een gesprek met u worden gevoerd waarbij in het kort uw geschiedenis in kaart wordt gebracht. Om het beeld compleet te maken zal er een diagnose van het orgaan reflectiegebied, de pols en de tong worden gemaakt.

Shiatsu-therapie wordt traditioneel gegeven en vindt daarom plaats op een futon. Het is prettig om makkelijk zittende katoenen kleding te dragen. Katoenen kleding heeft de voorkeur omdat er met synthetische stoffen statische elektriciteit kan ontstaan.

Indien er een combinatie-behandeling wordt geadviseerd (dit gebeurt altijd in overleg met u) zal dit vanuit ergonomisch oogpunt op een professionele en comfortabele massage-tafel plaatsvinden. Het kan  zijn dat u gevraagd wordt om een kledingstuk uit te trekken. Mocht u dit als onprettig ervaren dan kunt u dit altijd aangeven en kijken we meteen naar een oplossing. Het gaat immers om uw gemak.

Het is voor uzelf prettig als u niet te zwaar hebt gegeten en het is altijd raadzaam om voldoende water of kruidenthee te drinken na de behandeling en de dag erna.
Om het effect van het consult te vergroten is het raadzaam om op de dag van en na uw bezoek niet teveel eten, geen alcohol gebruiken, geen grote fysieke inspanning verrichten en geen warm bad of sauna te nemen.